Witamy na stronie
Katedry Ekonometrii i Informatyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Adres do korespondencji:
58-500 Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 3, bud. B.
marek.walesiak@ue.wroc.pl